სტატიები

დიალოგი 18:35:37 2021-11-05

ქოუჩინგი

ქოუჩინგი და თავისუფლება

თავისუფლება ადამიანის ყველაზე ძვირფასი მონაპოვარია. სწორედ თავისუფლების იდეა კვებავდა კაცობრიობის განვითარების მანძილზე პროგრესული...

იხილეთ სრულად
დიალოგი 18:25:02 2021-11-05

ქოუჩინგი

ქოუჩინგი და წარმატება

ქოუჩინგი და წარმატება

თანამედროვე პირობებში წარმატების მიღწევა ბედნიერების წინაპირობად განიხილება. სხვადასხვა სოციალურ თუ კულტურულ...

იხილეთ სრულად
დიალოგი 18:18:51 2021-11-05

ქოუჩინგი

ქოუჩინგის მადლი

ხშირად, როდესაც ქოუჩინგთან დაკავშირებულ სიკეთეებზე საუბრობენ, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ეს პროცესი და მისი შედეგები მხოლოდ კლიენტისთვისაა...

იხილეთ სრულად
დიალოგი 21:41:35 2021-10-09

ქოუჩინგი

ქოუჩინგის როლი ლიდერის ცხოვრებაში

                                                                                                 ქოუჩინგი...

იხილეთ სრულად

Powered by AppLoad, ყველა უფლება დაცულია, © 2018