ჩვენი გუნდი

ანა მეუნარგია
ანა მეუნარგია

ფსიქოლოგი, ფსიქოტრავმატოლოგი.

იან ფედოროვი
იან ფედოროვი

ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოანალიტიკოსი და ჯგუფური ანალიტიკოსი

თამარ ლაფაჩი
თამარ ლაფაჩი

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი

ქეთი მესხიშვილი
ქეთი მესხიშვილი

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, გეშტალტთერაპევტი, ტრენერი, კვებითი ჩვევების სპეციალისტი