Dialogi.ge contact@dialogi.ge

ინდივიდუალური კონსულტაცია

ფსიქოთერაპია
ინდივიდუალური კონსულტაცია

ფსიქოლოგთან და ფსიქოთერაპევტთან ინდივიდუალური კონსულტაცია, დაგეხმარებათ იპოვოთ პრობლემების მოგვარების გზა. „დიალოგში“ მოგემსახურებიან ცენტრის წამყვანი სპეციალისტები რომლებიც,  ევროპის გეშტალთერაპევთა ასოციაციის სტანდარტების სრული დაცვით მუშაობენ.