Dialogi.ge contact@dialogi.ge

ჰოლოტროპული სუნთქვის ტრენინგი

ჰოლოტროპული სუნთქვის ტრენინგი 17:44:44 2023-10-26

ჰოლოტროპული სუნთქვის ტრენინგი

For English scroll down:

სურათში სტანისლავ გროფი (ჰოლოტროპის შემქმნელი, ფუძემდებელი) და მისი მოსწავლე, დიალოგის მოწვეული, ჰოლოტროპული სუნთქვის ლიცენზირებული სპეციალისტი, ტომეკ კვინჩინსკი არიან .

დღეს ცოტა უფრო ვრცლად გვინდა გაგაცნოთ ტომეკ კვინჩინსკი, რომელიც თავის გუნდთან ერთად საქართველოში ჩაატარებს ჰოლოტროპული სუნთქვის ტრენინგს, ევროპული სტანდარტების დაცვით.
ტომეკმა ჰოლოტროპული სუნთქვის შესწავლა დაიწყო 2010 წელს და 2015 წელს გახდა სერთიფიცირებული ფასილიტატორი. ის დიდი ენთუზიაზმით ცდილობს ჰოლოტროპული სუნთქვა გააერთიანოს ტრადიციულ სიღრმისეულ ფსიქოლოგიურ მეთოდებთან და ცხოვრებისეულ ქოუჩინგთან. ის ასევე ჩართულია ტრადიციულ შამანურ ცერემონიებში და ხელს უწყობს სხვებს ამ მიმართულებით განვითარებაში. ის უძღვებოდა ჰოლოტროპული სუნთქვის ვორქშოპებს, ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა ირლანდია, ინგლისი, სლოვენია, ესპანეთი, ჩეხეთი, შვედეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საბერძნეთი, უკრაინა, რუსეთი, ფინეთი, კოლუმბია, ავსტრია, ნორვეგია და ნიდერლანდები. ამ ქვეყნების რიცხვს უკვე შეემატება საქართველოც და ის 25,26,27 ნოემბერს თავის გუნდთან ერთად, სწორედ ქართველებს უმასპინძლებს.

????მის საქმიანობაში აღსანიშნავია, მისი სასწავლო და სამუშაო გამოცდილება ქცევით ფსიქოთერაპიაში. მან დაამთავრა კურსი „კეტამინი და ტრავმის მკურნალობა“. თანამშრომლობს ვარშავის კეტამინის კლინიკასთან, სადაც მუშაობს დეპრესიისა და პოსტ-ტრავმული აშლილობის მქონე ადამიანებთან.

????2019 წლიდან ის არის გროფის ტრანსპერსონალური ტრენინგების გუნდის წევრი. მან ისწავლა და დაამთავრა ანა შუტზენბერგის ტრანსგენერაციული თერაპიის სკოლა. ის არის პოლონეთის ფსიქოდელიური საზოგადოების კონსულტანტი. ატარებს ლექციებს და ინდივიდუალურ სესიებს ფსიქოდელიურ ინტეგრაციაზე.

????როგორც მონაწილეს, მას გატარებული აქვს 300-ზე მეტი დღე სხვადასხვა ვორქშოპებზე - ჰოლოტროპის, ქოუჩინგის, მასაჟის თერაპიის, შამანური, ტანტრული, ინტერპერსონალური, ურთიერთობის და ბიზნეს ტრენინგებზე.

???? LYDIA SCHAMSCHULA

ლიდია 2017 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გახდა გროფის ტრანსპერსონალური სკოლის სერთიფიცირებული ფასილიტატორი.

???? RACHELA DOBRZAŃSKA

რეიჩელა განათლებით ფსიქოლოგია და დაამთავრა გროფის ტრანსპერსონალური ტრენინგი.


ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოში, როდესაც ჰოლოტროპულ სუნთქვას არა ერთი, არამედ სამი სერთიფიცირებული ფასილიტატორი ერთდროულად ჩაატარებს.
----
Today, we would like to introduce you to Tomek Kwinczynski, who together with his team will conduct holotropic breathing training in Georgia, in compliance with European standards.

????Tomek started his work with Holotropic Breathwork in 2010 and become certified in 2015. He is founder of Holotropic Poland, very passionate about combining Holotropic Breathwork with traditional deep psychology tools and life coaching. Also involved in traditional shamanic ceremonies and supporting artists on their way. He leaded, facilitated and was apprentice on workshops in Ireland, England, Slovenia, Spain, Czech, Sweden, USA, Greece, Ukraine, Russia, Finland, Columbia, Austria, Norway and Netherlands. Georgia will be added to the number of these countries and on November 25, 26, 27 he will be hosting Georgians with its team.
????In four- year School of Behavioural Psychotherapy. Finished course "Ketamine and Trauma Treatment". Co-works with Ketamine Clinic in Warsaw, facilitating and integrating sessions for people with depression and PTSD.
????From 2019 he is a member of Grot Transpersonal Training Staff. He finished training in Transgenerational Therapy School of Anne Schutzenberger. Also he is a consultant of Polish Psychedelic Society, leads lectures and conduct individual sessions of psychedelic integration.
????As a participant, he spend about 300 days in several workshops - holotropic, coaching, massage therapy, shamanic, tantric, interpersonal trainings, relationships and business.

???? LYDIA SCHAMSCHULA

In 2017, Lydia became a certified facilitator of the Groff Transpersonal School in the United States of America.

???? RACHELA DOBRZAŃSKA

Rachela is a psychologist by training and a graduate of Groff Transpersonal Training.
This is the first time in Georgia that not one, but three certified facilitators will conduct holotropic breathing at the same time.